Jag vill inte hamna i ett specifikt fack där jag förväntas att endast måla t ex landskap eller abstrakt. Det blir perioder då jag är halvt abstrakt målande för att sedan vara tillbaka i att avbilda människor och natur. Tekniken är dock densamma. Jag målar lager på lager i akryl och olja - med kniv, gamla kontokort, gummiskrapor, svamp, trasor, penslar m.m.

 

Varje målning har således varit med om en lång process. Där är bortskrapat och tillagt, innan det färdiga resultatet tonar fram.

 

Rent måleriskt skapar min teknik en illusion av gömda och öppna rum. Täthet, nyans och flertydlighet är tre viktiga stickord i mitt val av färg. Alla färger har knutit bestämda känslor till sig. I val av färg handlar det för mig om i vilken sinnesstämning jag befinner mig.

 

Färger är känsla.

 

Vissa anser att färgen är det viktigaste i måleriet. Andra påstår att färgen alltid ska inordna sig i kompositionen – formen, kalla och varma färger.

Jag tycker att varje färg ingår i ett samspel med andra färger och tar färgtoner av varandra.